Ekonomi

Halkın araç alımında öncelik yerli ve çevre dostu araçlardır.

OVP’den 2024-2026 yıllarına ilişkin yaptığı derlemeye göre, program döneminde kamu harcamalarında tasarruf sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek. Beyin sarsıntısı ve afet riski harcamaları hariç tutularak kamu açığı azaltılacak ve bütçe disiplini çerçevesinde maliye politikasının sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.

Harcama incelemeleri sistemleştirilecek, verimsiz harcama alanları ortadan kaldırılacak ve yeni harcama alanları sonlandırılacaktır. Kamu yatırım programında rasyonalizasyon çalışmaları yapılacak ve bu çalışma kısa sürede tamamlanacak. Ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak yatırımlara öncelik verilecek. Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha aktif kullanılması amacıyla “Tek Hazine Kurumları Hesabı”nın kapsamı daha da genişletilecektir. Sektörel kamu alımları düzenlemesi uygulanacaktır. Kamu alım harcamalarının rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamı genişletilecektir.

Araç kullanımı gözden geçirilecek

İhtiyaç değerlendirmeleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarının kullanımı sistematik olarak gözden geçirilecektir. Araç ihtiyaçları öncelikli olarak kesintili tahsis veya araç fazlası aşamasına geçilerek karşılanacaktır. Yeni araç alımlarında ekonomi dikkate alınarak yerli üretim ve çevre dostu araçlara öncelik verilecek.

Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması amacıyla vergi matrahı genişletilecektir. Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır.

Gelir, kurumlar, katma değer vergisi kanunları ile yol vergileri kanununun güncellenmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacaktır. Karbon vergisi niteliğindeki vergiler gözden geçirilecek. Tamamlayıcı karbon vergisi de dahil olmak üzere karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri analiz edilecektir. Kayıt dışılıkla mücadelede teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılacak. Dijital faaliyetlerde kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının çekiciliğini artıracak vergi uygulamaları geliştirilecektir. Dijital bir harcamayı temsil eden, dijital ortamda alınıp satılabilen ve aktarılabilen sanal varlıkların kullanıldığı süreçlere ilişkin mevzuat çalışmaları devam edecek.

Bireylerin sosyal güvenlik sisteminde daha fazla istihdamda kalmasını teşvik eden, eşitlik ve aktüeryal dengeyi ön planda tutan düzenlemeler hayata geçirilecek, sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma koşullarına daha uyumlu hale getirilecektir. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı fiyatlarda veri analizine dayalı risk bazlı kontrol faaliyetleri artırılarak prim tabanı genişletilecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu daha aktif kullanılacak

Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde risk analizini ve hizmet sunucuların davranışlarını dikkate alan kontrol modelleri etkinleştirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgi sistemleri güçlendirilecek ve kurumlar arası bilgi paylaşımı artırılacaktır. Sağlık hizmetlerinin finansmanında maliyet esaslı geri ödeme yöntemleri kullanılacaktır.

Aktif olmayan istihdam teşvikleri sonlandırılacaktır. Kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik teşvik yükü artırılarak teşvik sistemi basit ve aktif hale getirilecek. Toplumsal yardım sistemi gözden geçirilecek. İşgücüne katılımı engellemeyecek, aile odaklı, kişi başına temel gelir garantisi veren entegre bir yapıda yeniden yapılandırılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları daha aktif kullanılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu